• 43,64 м2

  2 ӨРӨӨ БАЙР
  Урьдчилгаа төлбөр 30% төлөөд талбайдаа орох боломжтой.
  Үлдэгдэл 70% -ийг 5 жилийн хугацаатай, жилийн 8% -ийн
  зээлийн нөхцөлөөр төлөх боломжтой
  • 1Том өрөө
  • 1Зочны өрөө
  • 1 м22,7 сая
  нэгдүгээр ээлжийн барилга
  2018 оны III
  улирал, ашиглалтад орох хугацаа
 • 43,81 м2

  2 ӨРӨӨ БАЙР
  Урьдчилгаа төлбөр 30% төлөөд талбайдаа орох боломжтой.
  Үлдэгдэл 70% -ийг 5 жилийн хугацаатай, жилийн 8% -ийн
  зээлийн нөхцөлөөр төлөх боломжтой
  • 1Том өрөө
  • 1Зочны өрөө
  • 1 м22,7 сая
  нэгдүгээр ээлжийн барилга
  2018 оны III
  улирал, ашиглалтад орох хугацаа
 • 56,70 м2

  2 ӨРӨӨ БАЙР
  Урьдчилгаа төлбөр 30% төлөөд талбайдаа орох боломжтой.
  Үлдэгдэл 70% -ийг 5 жилийн хугацаатай, жилийн 8% -ийн
  зээлийн нөхцөлөөр төлөх боломжтой
  • 1Том өрөө
  • 1Зочны өрөө
  • 1 м22,7 сая
  нэгдүгээр ээлжийн барилга
  2018 оны III
  улирал, ашиглалтад орох хугацаа

2 ӨРӨӨ БАЙРНЫ СОНГОЛТ

Ашиглалтанд | 30 aug 2018

43,64 м2 2 өрөө байр

B ЗАГВАРЫН 2 ӨРӨӨ
Зочины өрөө, гал тогоо 25,47 м2
Унтлагын өрөө 8,90 м2
Ариун цэврийн өрөө 4,41 м2
Коридор, үүдний хэсэг 4,64 м2
Тагт - 1,01 м2


ГАЛ ТОГООНЫ ТАВИЛГА БЭЛГЭЛЭНЭ
08-22 оос 09-22-ын хүргэл

Ашиглалтанд | 30 aug 2018

43,81 м2 2 өрөө байр

B ЗАГВАРЫН 2 ӨРӨӨ
Зочины өрөө, гал тогоо 20,31 м2
Унтлагын өрөө 12,57 м2
Ариун цэврийн өрөө 4,92 м2
Коридор, үүдний хэсэг 5,27 м2
Тагт - 0,74 м2

ГАЛ ТОГООНЫ ТАВИЛГА БЭЛГЭЛЭНЭ
08-22 оос 09-22-ын хүргэл

Ашиглалтанд | 30 aug 2018

56,70 м2 2 өрөө байр

G ЗАГВАРЫН 2 ӨРӨӨ
Зочины өрөө, гал тогоо 27,74 м2
Унтлагын өрөө 17,34 м2
Ариун цэврийн өрөө 4,56 м2
Коридор, үүдний хэсэг 6,19 м2
Тагт - 0,74 м2

ГАЛ ТОГООНЫ ТАВИЛГА БЭЛГЭЛЭНЭ
08-22 оос 09-22-ын хүргэл