• 68,95 м2

  3 ӨРӨӨ БАЙР
  Урьдчилгаа төлбөр 30% төлөөд талбайдаа орох боломжтой.
  Үлдэгдэл 70% -ийг 5 жилийн хугацаатай, жилийн 8% -ийн
  зээлийн нөхцөлөөр төлөх боломжтой
  • 1Том өрөө
  • 1Зочны өрөө
  • 1 м22,7 сая
  нэгдүгээр ээлжийн барилга
  2018 оны III
  улирал, ашиглалтад орох хугацаа
 • 73,76 м2

  3 ӨРӨӨ БАЙР
  Урьдчилгаа төлбөр 30% төлөөд талбайдаа орох боломжтой.
  Үлдэгдэл 70% -ийг 5 жилийн хугацаатай, жилийн 8% -ийн
  зээлийн нөхцөлөөр төлөх боломжтой
  • 1Том өрөө
  • 1Зочны өрөө
  • 1 м22,7 сая
  нэгдүгээр ээлжийн барилга
  2018 оны III
  улирал, ашиглалтад орох хугацаа
 • 74,30 м2

  3 ӨРӨӨ БАЙР
  Урьдчилгаа төлбөр 30% төлөөд талбайдаа орох боломжтой.
  Үлдэгдэл 70% -ийг 5 жилийн хугацаатай, жилийн 8% -ийн
  зээлийн нөхцөлөөр төлөх боломжтой
  • 1Том өрөө
  • 1Зочны өрөө
  • 1 м22,7 сая
  нэгдүгээр ээлжийн барилга
  2018 оны III
  улирал, ашиглалтад орох хугацаа
 • 75,33 м2

  3 ӨРӨӨ БАЙР
  Урьдчилгаа төлбөр 30% төлөөд талбайдаа орох боломжтой.
  Үлдэгдэл 70% -ийг 5 жилийн хугацаатай, жилийн 8% -ийн
  зээлийн нөхцөлөөр төлөх боломжтой
  • 1Том өрөө
  • 1Зочны өрөө
  • 1 м22,7 сая
  нэгдүгээр ээлжийн барилга
  2018 оны III
  улирал, ашиглалтад орох хугацаа

3 ӨРӨӨ БАЙРНЫ СОНГОЛТ

Ашиглалтанд | 30 aug 2018

68,80 м2 3 өрөө

Өрөөний тоо: 3
Байрны давхар: 16
Байрлах давхар: 3-16 давхар тус бүрт авах боломжтой
Ариун цэврийн өрөө: 1

Ашиглалтанд | 30 aug 2018

73,72 м2 3 өрөө

Өрөөний тоо: 2
Байрны давхар: 16
Байрлах давхар: 3-16 давхар тус бүрт авах боломжтой
Ариун цэврийн өрөө: 2

Ашиглалтанд | 30 aug 2018

74,51 м2 3 өрөө

Өрөөний тоо: 2
Байрны давхар: 16
Байрлах давхар: 7-16 давхар тус бүрт авах боломжтой
Ариун цэврийн өрөө: 1

Ашиглалтанд | 30 aug 2018

75,33 м2 3 өрөө

Өрөөний тоо: 2
Байрны давхар: 16
Байрлах давхар: 7-16 давхар тус бүрт авах боломжтой
Ариун цэврийн өрөө: 1